Yhteystiedot

HUOM! Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian aika­na pyy­däm­me vält­tä­mään hen­ki­lö­koh­tais­ta asioin­tia hen­ki­lö­kun­tam­me kans­sa ja toi­vom­me yhtey­de­no­tot säh­kö­pos­tit­se tai puhe­li­mit­se. Mikä­li toi­mis­tol­la asioin­ti on vält­tä­mä­tön­tä, sovit­han käyn­nis­tä etu­kä­teen asia­kas­pal­ve­lum­me kans­sa. 

INNO ISÄNNÖINTI OY

AUKIO­LOA­JAT
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

ESPOON TOI­MI­PIS­TE
Kei­la­ran­ta 1,
02150 Espoo

VAN­TAAN TOI­MI­PIS­TE
Kei­mo­lan­tie 9,
01700 Van­taa

INNO Isän­nöin­nin las­ku­tuso­soi­te
Otam­me ensi­si­jai­ses­ti vas­taan verk­ko­las­ku­ja

003706323265 OKO­Y­FIHH

ASIAKASPALVELU

puhe­lin (09) 8387 250
asiakaspalvelu(at)innoisannointi.fi

Tie­dus­te­lut, e-las­kut ja asia­kas­pal­ve­lu
Kaik­kien asiak­kai­den verk­ko­las­kuo­soit­teet löy­ty­vät TIE­KEN tie­to­kan­nas­ta. Vaih­toeh­toi­ses­ti voit toi­mit­taa las­kun säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen: laskut@innoisannointi.fi

Asiakaspalvelu palvelee teitä seuraavissa asioissa

 

  • auto­paik­ka­va­rauk­set
  • sau­na­vuo­ro­asiat
  • avain­ti­lauk­set
  • vas­ti­ke­mak­su­asiat
  • isän­nöit­si­jän­to­dis­tus­ti­lauk­set

Ota yhteyttä