Tekninen isännöinti

Tarjoamme tarvepohjaiset teknisen isännöinnin palvelut yhteistyöverkostomme kautta.

Tek­ni­sen isän­nöin­nin pal­ve­lut tuot­taa yhteis­työ­kump­pa­nim­me Suo­men Tek­ni­nen Isän­nöin­ti Oy. STIO on kes­kit­ty­nyt hoi­ta­maan talo­yh­tiöi­den tek­ni­siä asioi­ta kuten osa­kas­muu­tos­töi­den val­von­taa, hait­ta-aine­kar­toi­tuk­sia, kos­teus­kar­toi­tuk­sia ja kor­jaus­hank­kei­den kil­pai­lu­tuk­sia.

STIO:n hen­ki­lö­kun­nal­la on vank­ka koke­mus eri­lai­sis­ta kor­jaus­töis­tä ja VTT:n ser­ti­fioi­maa osaa­mis­ta mär­kä­ti­la­töi­den val­von­nas­sa, raken­tei­den kos­teu­den mit­taa­mi­ses­sa ja eri­lai­sis­sa asbes­ti- ja hait­ta-aine­kar­toi­tuk­sis­sa.

Kiinnostaako uuden ajan isännöinti? - Pyydä tarjous!

Tarjoamme uuden aikaisia asiantuntevia ja ammattitaitoisia isännöintipalveluja.

Tarjouksen yhteydessä kartoitamme yhtiönne tilannetta ja annamme kehitysehdotuksia.