Lähde™ -palvelu on omaan tuotekehitykseen perustuva palveluratkaisu.

Osak­kaat, asuk­kaat ja hal­li­tuk­sen jäse­net pää­se­vät kir­jau­tu­maan Läh­de™ -pal­ve­luun digi­sih­tee­rin toi­mit­ta­mien käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sala­sa­nan avul­la. Sala­sa­na pitää vaih­taa ensim­mäi­sel­lä käyt­tö­ker­ral­la. Suo­sit­te­lem­me rekis­te­röi­ty­mään pal­ve­luun ensim­mäi­sen kir­jau­tu­mi­sen yhtey­des­sä opti­moi­dak­se­si pal­ve­lun käy­tön juu­ri sinul­le.

Läh­de™ -pal­ve­lun käyt­tä­mi­nen edel­lyt­tää inter­net -yhteyt­tä. Läh­de™ -pal­ve­lua voi käyt­tää eri pää­te­lait­teil­la kuten tie­to­ko­neel­la, puhe­li­mel­la tai table­til­la. Puhe­li­mel­la ja table­til­la käy­tet­täes­sä kan­nat­taa lada­ta Läh­de™ –pal­ve­lu sovel­lus (”app”) lait­teen sovel­lus­kau­pas­ta.

Lisä­ky­sy­myk­siin vas­taa Taloyhtio.Infon asia­kas­pal­ve­lu osoit­tees­sa asiakaspalvelu@taloyhtio.info.

Kiinnostaako uuden ajan isännöinti? - Pyydä tarjous!

Tarjoamme uuden aikaisia asiantuntevia ja ammattitaitoisia isännöintipalveluja.

Tarjouksen yhteydessä kartoitamme yhtiönne tilannetta ja annamme kehitysehdotuksia.