Lähde™ -palvelu

Lähde™ -palvelu on omaan tuotekehitykseen perustuva palveluratkaisu.

Läh­de™ tar­jo­aa kes­ki­te­tyn näky­män talo­yh­tiön elin­kaa­ren aikai­seen doku­men­taa­tioon.

Läh­de™ -pal­ve­lu perus­tuu Inno Isän­nöin­nin teke­mään pal­ve­lu­ke­hi­tyk­seen ja kau­pal­li­ses­ti saa­ta­vil­la ole­viin sekä hyväk­si koet­tui­hin rat­kai­sui­hin.

Kiinnostaako uuden ajan isännöinti? - Pyydä tarjous!

Tarjoamme uuden aikaisia asiantuntevia ja ammattitaitoisia isännöintipalveluja.

Tarjouksen yhteydessä kartoitamme yhtiönne tilannetta ja annamme kehitysehdotuksia.