Korjaus- ja urakkapalvelut

Korjaus- ja urakkapalvelut pienistä suuriin urakoihin sokkelin maalauksesta julkisivu- tai putkiremonttiin ja lisärakentamiseen.

Toi­mim­me talo­yh­tiön edus­ta­ja­na val­voen asiak­kaam­me etua hank­keen eri vai­heis­sa yhteis­työs­sä eri osa­puol­ten kans­sa.

Tar­joam­me kor­jaus- ja urak­ka­pal­ve­lut yhteis­työs­sä vakiin­tu­neen yhteis­työ­ver­kos­ton ja luo­tet­ta­vik­si havait­tu­jen yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa. Kil­pai­lu­tus on kui­ten­kin riip­pu­ma­ton­ta ja läpi­nä­ky­vää.

Kiinnostaako uuden ajan isännöinti? - Pyydä tarjous!

Tarjoamme uuden aikaisia asiantuntevia ja ammattitaitoisia isännöintipalveluja.

Tarjouksen yhteydessä kartoitamme yhtiönne tilannetta ja annamme kehitysehdotuksia.