Avaintilaus / Osakkaat

Vain talo­yh­tiön osa­kas on oikeu­tet­tu tilaa­maan huo­neis­toon­sa lisä­avai­mia. Avain­ti­lauk­sia ote­taan vas­taan kir­jal­li­ses­ti (säh­kö­pos­til­la, kir­jeit­se tai ohei­sel­la lomak­keel­la). Osak­kaan tie­dot tar­kis­te­taan osa­ke­luet­te­los­ta ennen kuin tilaus toi­mi­te­taan luk­ko­liik­keel­le.
reCAPTC­HA is requi­red.

Kiinnostaako uuden ajan isännöinti? - Pyydä tarjous!

Tarjoamme uuden aikaisia asiantuntevia ja ammattitaitoisia isännöintipalveluja.

Tarjouksen yhteydessä kartoitamme yhtiönne tilannetta ja annamme kehitysehdotuksia.