Asiantuntijamme

Anna Laakkonen

Kiin­teis­tö­sih­tee­ri

anna(at)innoisannointi.fi

Risto Aholainen

Kiin­teis­tö­sih­tee­ri

risto(at)innoisannointi.fi

Henrikki Tahvanainen

Apu­lai­si­sän­nöit­si­jä

asiakaspalvelu(at)innoisannointi.fi

Annu Davudi

Kir­jan­pi­tä­jä | Mak­su­lii­ken­ne

annu(at)innoisannointi.fi

Sari Lintula

Pää­kir­jan­pi­tä­jä

sari.lintula(at)innoisannointi.fi

Svetlana Matyushina

Kir­jan­pi­tä­jä

svetlana(at)innoisannointi.fi

Ilkka Prusi

Isän­nöit­si­jä
IAT

ilkka@innoisannointi.fi
040 527 2926

Tarja Rosenberg

Isän­nöit­si­jä
AIT, IAT, ITS-TEK, LKV

tarja(at)innoisannointi.fi
050 463 1619

Jyrki Haajanen

Isän­nöit­si­jä
IAT, FM

050 501 2169

Jarkko Hukkanen

Isän­nöit­si­jä
IAT, AIT

jarkko(at)innoisannointi.fi
050 562 3732

Mikko Melasniemi

Isän­nöit­si­jä
DI, IAT

Saimi Pakkala

Isän­nöit­si­jä
Isän­nöin­nin ammat­ti­tut­kin­to
Perus­TEK
mer­ko­no­mi *

saimi(at)innoisannointi.fi
050 528 7773

Teemu Kaltiainen

Lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja, talous­hal­lin­to
Isän­nöit­si­jä
tra­de­no­mi

Tuulia Sirvio

 Lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja, isän­nöin­ti
Auk­to­ri­soi­tu isän­nöit­si­jä
VTM
Insi­nöö­ri (AMK)
Isän­nöin­nin ammat­ti­tut­kin­to

Krister Ilvonen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja
ITS, tra­de­no­mi

Heidi Kjellman

Lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja / Myyn­ti ja tuo­te­ke­hi­tys
AIT, IAT

heidi(at)innoisannointi.fi
045 888 5554

Voisitko sinä olla tässä?

Työ­ha­ke­muk­sen voit lähet­tää osoit­tee­seen asiakaspalvelu(at)innoisannointi.fi.

Tekninen isännöinti

Lähe­tä säh­kö­pos­tia tek­ni­sel­le isän­nöit­si­jäl­le: etunimi.sukunimi@stio.fi

Joni Hänninen

Vas­taa­va tek­ni­nen isän­nöit­si­jä
Perus­TEKTM
Kos­teus­vau­rioi­den kor­jaa­mi­sen kou­lu­tus ja tut­kin­to KOKOTM
Mär­kä­ti­la­töi­den val­vo­ja*

Janne Sinisalo

Joh­ta­va tek­ni­nen isän­nöit­si­jä
FMATM
Isän­nöin­nin ammat­ti­tut­kin­to
Putoa­mis­suo­jain­ten tar­kas­ta­ja­kou­lu­tus
Mär­kä­ti­la­töi­den val­vo­ja*
Asbes­ti- ja hait­ta-aine­asian­tun­ti­ja*

Ossi Kavaja

Tek­ni­nen isän­nöit­si­jä
RI
VTT ser­ti­fioi­tu asbes­ti- ja hait­ta-aine­asian­tun­ti­ja
Isän­nöin­nin ammat­ti­tut­kin­to*

Petri Juvonen

Tek­ni­nen isän­nöit­si­jä
IAT
VTT ser­ti­fioi­tu mär­kä­ti­la­töi­den val­vo­ja

Jari Lankinen

Tek­ni­nen isän­nöit­si­jä
Perus­TEKTM
VTT ser­ti­fioi­tu mär­kä­ti­la­töi­den val­vo­ja

Antti Ainasto

Tek­ni­nen isän­nöit­si­jä
ITS®-TEK II
Mär­kä­ti­la­töi­den val­vo­ja

Pavel Punger

Tek­ni­nen isän­nöit­si­jä
Säh­kö- ja auto­maa­tio­tek­nii­kan perus­tut­kin­to
Asbes­ti- ja hait­ta-aine­asian­tun­ti­ja
Han­kin­ta­toi­men Ins. (YAMK)*
LVI ja Kiin­teis­tö­joh­ta­mi­sen Ins. (AMK)*

Mikael Turunen

Tek­ni­nen isän­nöit­si­jä
ITS®-TEK II
VTT ser­ti­fioi­tu raken­tei­den kos­teu­den­mit­taa­ja
Kos­teu­den­hal­lin­ta-
koor­di­naat­to­rin kou­lu­tus

Jake Niklander

Tek­ni­nen isän­nöit­si­jä
Talo­tek­nii­kan perus­tut­kin­to
Perus­TEK™ *

Antti Rytilahti

Tek­ni­nen isän­nöit­si­jä
RI

Niko Vakkuri

Tek­ni­nen isän­nöit­si­jä


* tut­kin­to käyn­nis­sä

Kiinnostaako uuden ajan isännöinti? - Pyydä tarjous!

Tarjoamme uuden aikaisia asiantuntevia ja ammattitaitoisia isännöintipalveluja.

Tarjouksen yhteydessä kartoitamme yhtiönne tilannetta ja annamme kehitysehdotuksia.