Asiantuntija- ja konsultointipalvelut

Kiinteistöjohtamisen asiantuntija- ja konsultointipalvelut sekä asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme että tarvittaessa muille isännöitsijätoimistoille.

Asian­tun­ti­ja- ja kon­sul­toin­ti­pal­ve­lum­me kat­ta­vat talou­del­li­set, hal­lin­nol­li­set että tek­ni­set pal­ve­lut.

Kiinnostaako uuden ajan isännöinti? - Pyydä tarjous!

Tarjoamme uuden aikaisia asiantuntevia ja ammattitaitoisia isännöintipalveluja.

Tarjouksen yhteydessä kartoitamme yhtiönne tilannetta ja annamme kehitysehdotuksia.