Asiakirjatilaus

Tilaajan tiedot

Tilauksen tiedot

Myyn­tiä var­ten tule­van isän­nöit­si­jän­to­dis­tuk­sen liit­teet ovat vähin­tään seu­raa­vat: Ener­gia­to­dis­tus, Yhtiö­jär­jes­tys, Vii­mei­sin vah­vis­tet­tu tilin­pää­tös, Vii­mei­sin vah­vis­tet­tu talous­ar­vio, Hal­li­tuk­sen KPTS
Hin­nat sis. Alv 24%. Voit tila­ta alta isän­nöit­si­jän­to­dis­tuk­sen pankkia/perunkirjoitusta var­ten, vuo­kraus­ta var­ten tai kaik­ki­ne liit­tei­neen myyn­tiä var­ten. Voit myös erik­seen tila­ta lai­nao­suus­las­kel­man tai pelk­kiä todis­tuk­sen liit­tei­tä.

Asiakirjatilauksen toimitustapa

Toi­mi­tusai­kam­me asia­kir­joil­le on 3-5 arki­päi­vää
Huo­mioit­han, että toi­mi­tet­tu tilaus on sito­va.
reCAPTC­HA is requi­red.

Kiinnostaako uuden ajan isännöinti? - Pyydä tarjous!

Tarjoamme uuden aikaisia asiantuntevia ja ammattitaitoisia isännöintipalveluja.

Tarjouksen yhteydessä kartoitamme yhtiönne tilannetta ja annamme kehitysehdotuksia.